วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุจอมกิตติ (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุจอมกิตติ

571203_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตณพระธาตุจอมกิตติ.mp3