วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเถรใบลานเปล่า อุปมาเหมือนคนมีความรู้แต่ไม่เคยชำระใจตัวเองเลย (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พระเถรใบลานเปล่า อุปมาเหมือนคนมีความรู้แต่ไม่เคยชำระใจตัวเองเลย

571212_07_ปกิณกะธรรมพระเถรใบลานเปล่าอุปมาเหมือนคนมีความรู้แต่ไม่เคยชำระใจตัวเองเลย.mp3