วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน (เทศน์ ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน

571208_02_เทศน์การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน.mp3