วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การลังเลสงสัยในภาวนา (ตอบปัญหาธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การลังเลสงสัยในภาวนา

571231_03_ตอบปัญหาธรรมการลังเลสงสัยในภาวนา.mp3