วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การละอรูปญาณกับรูปญาณ (ตอบปัญหาธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การละอรูปญาณกับรูปญาณ

571227_04_ตอบปัญหาธรรมการละอรูปญาณกับรูปญาณ.mp3