วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเจริญเมตตาและกรุณาทำให้เกิดปัญญา (เทศน์ ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การเจริญเมตตาและกรุณาทำให้เกิดปัญญา

571213_02_เทศน์การเจริญเมตตาและกรุณาทำให้เกิดปัญญา.mp3