วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เหตุจากใจคิดชั่ว ร่างกายเป็นผล (ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เหตุจากใจคิดชั่ว ร่างกายเป็นผล

571213_05_ปกิณกะธรรมเหตุจากใจคิดชั่วร่างกายเป็นผล.mp3