วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเข้าถึงวิปัสสนาญาณ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงวิปัสสนาญาณ

571210_05_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงวิปัสสนาญาณ.mp3