วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓๐ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580830_08_พระเมตตาพร.mp3

ทำบุญไม่หวังอานิสงส์แต่เพื่อหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำบุญไม่หวังอานิสงส์แต่เพื่อหลุดพ้น
580830_07_ปกิณกะธรรมทำบุญไม่หวังอานิสงส์แต่เพื่อหลุดพ้น.mp3

การเมตตาคนอื่นต้องเมตตาตัวเองก่อน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเมตตาคนอื่นต้องเมตตาตัวเองก่อน
580830_06_ปกิณกะธรรมการเมตตาคนอื่นต้องเมตตาตัวเองก่อน.mp3

อุปาทานพาเกิดมีแต่คำสั่งสอนของพระเท่านั้นจึงหยุดเกิด(นิทาน ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-นิทานอุปาทานพาเกิดมีแต่คำสั่งสอนของพระเท่านั้นจึงหยุดเกิด
580830_05_นิทานอุปาทานพาเกิดมีแต่คำสั่งสอนของพระเท่านั้นจึงหยุดเกิด.mp3

กำลังใจขั้นปรมัตถ์เพื่อมรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจขั้นปรมัตถ์เพื่อมรรคผลนิพพาน
580830_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจขั้นปรมัตถ์เพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3

การพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ
580830_03_ปกิณกะธรรมการพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ.mp3

การฝึกจิตให้มีมรณานุสสติ(เทศน์ ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-เทศน์การฝึกจิตให้มีมรณานุสสติ
580830_02_เทศน์การฝึกจิตให้มีมรณานุสสติ.mp3

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้เป็นสาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๕๘)

๒๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เป็นสาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/5808/580829_07_ปกิณกะธรรมผู้เป็นสาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

จิตมีสภาพจำ(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๙ ส.ค. ๕๘)

๒๙ ส.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานจิตมีสภาพจำ
580829_05_คุยก่อนกรรมฐานจิตมีสภาพจำ.mp3

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๕๘)

๒๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
580829_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3

การทำบุญให้บุพการี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๕๘)

๒๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำบุญให้บุพการี
580829_03_ปกิณกะธรรมการทำบุญให้บุพการี.mp3

การไม่ประมาทในชีวิตไม่เห็นความสุขใดในโลก(เทศน์ ๒๙ ส.ค. ๕๘)

๒๙ ส.ค. ๕๘-เทศน์การไม่ประมาทในชีวิตไม่เห็นความสุขใดในโลก
580829_02_เทศน์การไม่ประมาทในชีวิตไม่เห็นความสุขใดในโลก.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒๓ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580823_08_พระเมตตาพร.mp3

พระธรรมวินัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย
580823_07_ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย.mp3

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
580823_06_ปกิณกะธรรมการบูชาบุคคลที่ควรบูชา.mp3

คุณของบรรพบุรุษไทย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคุณของบรรพบุรุษไทย
580823_05_ปกิณกะธรรมคุณของบรรพบุรุษไทย.mp3

การทำความดีแลกด้วยชีวิตเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำความดีแลกด้วยชีวิตเป็นปรมัตถบารมี
580823_04_ปกิณกะธรรมการทำความดีแลกด้วยชีวิตเป็นปรมัตถบารมี.mp3

การตั้งใจถวายทานเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อมรรคผล
580823_03_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อมรรคผล.mp3

การปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามทางเฉพาะตน(เทศน์ ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามทางเฉพาะตน
580823_02_เทศน์การปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามทางเฉพาะตน.mp3

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อย่าประมาทในมุนี(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าประมาทในมุนี
580822_10_ปกิณกะธรรมอย่าประมาทในมุนี.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒๒ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580822_09_พระเมตตาพร.mp3

อานิสงส์งานสาธารณะประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์งานสาธารณะประโยชน์
580822_07_ปกิณกะธรรมอานิสงส์งานสาธารณะประโยชน์.mp3

สมาธิจริงต้องเห็นความจริง(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมาธิจริงต้องเห็นความจริง
580822_06_ปกิณกะธรรมสมาธิจริงต้องเห็นความจริง.mp3

การเห็นธรรมเป็นใหญ่(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นธรรมเป็นใหญ่
580822_05_ปกิณกะธรรมการเห็นธรรมเป็นใหญ่.mp3

งานสาธารณะประโยชน์ต้องมีความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์ต้องมีความศรัทธา
580822_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์ต้องมีความศรัทธา.mp3

การวางอารมณ์ในการไม่ได้มาปฏิบัติ(ตอบปัญหาธรรม ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ในการไม่ได้มาปฏิบัติ
580822_03_ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ในการไม่ได้มาปฏิบัติ.mp3

ความรู้ที่เข้าถึงการหลุดพ้นเป็นความรู้จากพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-เทศน์ความรู้ที่เข้าถึงการหลุดพ้นเป็นความรู้จากพระพุทธเจ้า
580822_02_เทศน์ความรู้ที่เข้าถึงการหลุดพ้นเป็นความรู้จากพระพุทธเจ้า.mp3

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๗ ส.ค. ๕๘)

๑๗ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล
580817_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล.mp3

การบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๗ ส.ค. ๕๘)

๑๗ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580817_01_ปกิณกะธรรมการบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๖ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580816_05_พระเมตตาพร.mp3

ทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ส.ค. ๕๘)

๑๖ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณ
580816_04_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

การวางอารมณ์ในโลกธรรมต้องทำด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ส.ค. ๕๘)

๑๖ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในโลกธรรมต้องทำด้วยกำลังใจ
580816_03_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในโลกธรรมต้องทำด้วยกำลังใจ.mp3

จิตเป็นสุขด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๖ ส.ค. ๕๘)

๑๖ ส.ค. ๕๘-เทศน์จิตเป็นสุขด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า
580816_02_เทศน์จิตเป็นสุขด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า.mp3

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พุทโธอัปมาโณ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพุทโธอัปมาโณ
580815_10_ปกิณกะธรรมพุทโธอัปมาโณ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๕ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580815_09_พระเมตตาพร.mp3

การเห็นโลกธรรมเป็นทางสู่พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นโลกธรรมเป็นทางสู่พระอริยะ
580815_07_ปกิณกะธรรมการเห็นโลกธรรมเป็นทางสู่พระอริยะ.mp3

การฝึกมโนยิทธิ(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการฝึกมโนยิทธิ
580815_06_คุยก่อนกรรมฐานการฝึกมโนยิทธิ.mp3

การเห็นพระธรรมเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นพระธรรมเป็นที่พึ่ง
580815_05_ปกิณกะธรรมการเห็นพระธรรมเป็นที่พึ่ง.mp3

ความผูกพันในฐานะเป็นเหตุของทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความผูกพันในฐานะเป็นเหตุของทุกข์
580815_04_ปกิณกะธรรมความผูกพันในฐานะเป็นเหตุของทุกข์.mp3

วัตรปฏิบัติเป็นหนทางสู่พระอริยะ(เทศน์ ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-เทศน์วัตรปฏิบัติเป็นหนทางสู่พระอริยะ
580815_03_เทศน์วัตรปฏิบัติเป็นหนทางสู่พระอริยะ.mp3

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๒ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580812_09_พระเมตตาพร.mp3

ถวายพระราชกุศล(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมถวายพระราชกุศล
580812_08_ปกิณกะธรรมถวายพระราชกุศล.mp3

อย่าทำบุญด้วยความอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าทำบุญด้วยความอยาก
580812_07_ปกิณกะธรรมอย่าทำบุญด้วยความอยาก.mp3

ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นทั้งพ่อและแม่(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นทั้งพ่อและแม่
580812_06_ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นทั้งพ่อและแม่.mp3

แม่ของแผ่นดิน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมแม่ของแผ่นดิน
580812_05_ปกิณกะธรรมแม่ของแผ่นดิน.mp3

ทางที่ทำให้พ้นทุกข์มีแต่ทางของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางที่ทำให้พ้นทุกข์มีแต่ทางของพระพุทธเจ้า
580812_04_ปกิณกะธรรมทางที่ทำให้พ้นทุกข์มีแต่ทางของพระพุทธเจ้า.mp3

กตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติ(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-เทศน์กตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติ
580812_03_เทศน์กตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติ.mp3

อธิษฐานจิตระลึกคุณมารดา(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตระลึกคุณมารดา
580812_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตระลึกคุณมารดา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

๙ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580809_08_พระเมตตาพร.mp3

ละความพอใจและยินดีในโลกเป็นผลการปฎิบัติของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมละความพอใจและยินดีในโลกเป็นผลการปฎิบัติของพระอริยะ
580809_07_ปกิณกะธรรมละความพอใจและยินดีในโลกเป็นผลการปฎิบัติของพระอริยะ.mp3

ฌานสมาบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมฌานสมาบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน
580809_06_ปกิณกะธรรมฌานสมาบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3

กรรมอยู่ที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกรรมอยู่ที่เจตนา
580809_04_ปกิณกะธรรมกรรมอยู่ที่เจตนา.mp3

การตอบแทนคุณบุพการีด้วยการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณบุพการีด้วยการปฏิบัติ
580809_03_ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณบุพการีด้วยการปฏิบัติ.mp3

การเห็นภาระแห่งร่างกายด้วยกำลังใจ(เทศน์ ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-เทศน์การเห็นภาระแห่งร่างกายด้วยกำลังใจ
580809_02_เทศน์การเห็นภาระแห่งร่างกายด้วยกำลังใจ.mp3

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มรรคผลจากการละความยินดีและพอใจในโลกเป็นความสุขหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมรรคผลจากการละความยินดีและพอใจในโลกเป็นความสุขหาประมาณมิได้
580808_09_ปกิณกะธรรมมรรคผลจากการละความยินดีและพอใจในโลกเป็นความสุขหาประมาณมิได้.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

๘ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580808_08_พระเมตตาพร.mp3

ผลเกิดจากอารมณ์คิดต้องกระทบจริง(ตอบปัญหาธรรม ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมผลเกิดจากอารมณ์คิดต้องกระทบจริง
580808_06_ตอบปัญหาธรรมผลเกิดจากอารมณ์คิดต้องกระทบจริง.mp3

กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีดูที่ความประพฤติ(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีดูที่ความประพฤติ
580808_05_ปกิณกะธรรมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีดูที่ความประพฤติ.mp3

ทำบุญในพระพุทธศาสนากับนอกพระพุทธศาสนา(คุยก่อนกรรมฐาน ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานทำบุญในพระพุทธศาสนากับนอกพระพุทธศาสนา
580808_04_คุยก่อนกรรมฐานทำบุญในพระพุทธศาสนากับนอกพระพุทธศาสนา.mp3

ความสุขอันยอดเยี่ยมเกิดจากความสงบในโลภโกรธหลง(เทศน์ ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-เทศน์ความสุขอันยอดเยี่ยมเกิดจากความสงบในโลภโกรธหลง
580808_02_เทศน์ความสุขอันยอดเยี่ยมเกิดจากความสงบในโลภโกรธหลง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580802_09_พระเมตตาพร.mp3

หลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ
580802_08_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การภาวนาให้เกิดผล(ตอบปัญหาธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการภาวนาให้เกิดผล
580802_07_ตอบปัญหาธรรมการภาวนาให้เกิดผล.mp3

โทษของอุปาทาน(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมโทษของอุปาทาน
580802_06_ปกิณกะธรรมโทษของอุปาทาน.mp3

ผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม
580802_05_ปกิณกะธรรมผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม.mp3

ปฏิบัติเพื่อละขันธ์๕มิใช่เพื่อติดดี(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิบัติเพื่อละขันธ์๕มิใช่เพื่อติดดี
580802_04_ปกิณกะธรรมปฏิบัติเพื่อละขันธ์๕มิใช่เพื่อติดดี.mp3

โอวาทแด่สมณะ(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่สมณะ
580802_03_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่สมณะ.mp3

การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ(เทศน์ ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-เทศน์การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ
580802_02_เทศน์การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ.mp3

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การดูจิต(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการดูจิต
580801_11_ปกิณกะธรรมการดูจิต.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580801_10_พระเมตตาพร.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580801_09_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

ทางปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ
580801_08_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

การเห็นขันธ์๕เป็นที่สุดของการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นขันธ์๕เป็นที่สุดของการปฏิบัติ
580801_07_ปกิณกะธรรมการเห็นขันธ์๕เป็นที่สุดของการปฏิบัติ.mp3

มรรคผลจะเกิดต้องอาศัยมรณานุสติ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องอาศัยมรณานุสติ
580801_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องอาศัยมรณานุสติ.mp3

กำลังใจถวายวิหารทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจถวายวิหารทานในพระพุทธศาสนา
580801_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจถวายวิหารทานในพระพุทธศาสนา.mp3

การเข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดุจดังบิดา(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดุจดังบิดา
580801_04_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดุจดังบิดา.mp3

การเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ต้องปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ต้องปฏิบัติ
580801_03_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ต้องปฏิบัติ.mp3

จิตที่มีความเศร้าหมองจากความโลภโกรธหลงมีทุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-เทศน์จิตที่มีความเศร้าหมองจากความโลภโกรธหลงมีทุคติเป็นที่ไป
580801_02_เทศน์จิตที่มีความเศร้าหมองจากความโลภโกรธหลงมีทุคติเป็นที่ไป.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580801_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3