วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วัตรปฏิบัติเป็นหนทางสู่พระอริยะ(เทศน์ ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-เทศน์วัตรปฏิบัติเป็นหนทางสู่พระอริยะ
580815_03_เทศน์วัตรปฏิบัติเป็นหนทางสู่พระอริยะ.mp3