วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๕๘)

๒๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
580829_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3