วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำบุญในพระพุทธศาสนากับนอกพระพุทธศาสนา(คุยก่อนกรรมฐาน ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานทำบุญในพระพุทธศาสนากับนอกพระพุทธศาสนา
580808_04_คุยก่อนกรรมฐานทำบุญในพระพุทธศาสนากับนอกพระพุทธศาสนา.mp3