วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำบุญไม่หวังอานิสงส์แต่เพื่อหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำบุญไม่หวังอานิสงส์แต่เพื่อหลุดพ้น
580830_07_ปกิณกะธรรมทำบุญไม่หวังอานิสงส์แต่เพื่อหลุดพ้น.mp3