วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม
580802_05_ปกิณกะธรรมผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม.mp3