วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความสุขอันยอดเยี่ยมเกิดจากความสงบในโลภโกรธหลง(เทศน์ ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-เทศน์ความสุขอันยอดเยี่ยมเกิดจากความสงบในโลภโกรธหลง
580808_02_เทศน์ความสุขอันยอดเยี่ยมเกิดจากความสงบในโลภโกรธหลง.mp3