วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อุปาทานพาเกิดมีแต่คำสั่งสอนของพระเท่านั้นจึงหยุดเกิด(นิทาน ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-นิทานอุปาทานพาเกิดมีแต่คำสั่งสอนของพระเท่านั้นจึงหยุดเกิด
580830_05_นิทานอุปาทานพาเกิดมีแต่คำสั่งสอนของพระเท่านั้นจึงหยุดเกิด.mp3