วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเมตตาคนอื่นต้องเมตตาตัวเองก่อน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเมตตาคนอื่นต้องเมตตาตัวเองก่อน
580830_06_ปกิณกะธรรมการเมตตาคนอื่นต้องเมตตาตัวเองก่อน.mp3