วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การทำความดีแลกด้วยชีวิตเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำความดีแลกด้วยชีวิตเป็นปรมัตถบารมี
580823_04_ปกิณกะธรรมการทำความดีแลกด้วยชีวิตเป็นปรมัตถบารมี.mp3