วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเห็นขันธ์๕เป็นที่สุดของการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นขันธ์๕เป็นที่สุดของการปฏิบัติ
580801_07_ปกิณกะธรรมการเห็นขันธ์๕เป็นที่สุดของการปฏิบัติ.mp3