วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเห็นภาระแห่งร่างกายด้วยกำลังใจ(เทศน์ ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-เทศน์การเห็นภาระแห่งร่างกายด้วยกำลังใจ
580809_02_เทศน์การเห็นภาระแห่งร่างกายด้วยกำลังใจ.mp3