วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ
580802_08_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ.mp3