วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ(เทศน์ ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-เทศน์การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ
580802_02_เทศน์การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ.mp3