วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พุทโธอัปมาโณ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพุทโธอัปมาโณ
580815_10_ปกิณกะธรรมพุทโธอัปมาโณ.mp3