วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อุปทานเป็นเหตุของทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๕๘)

๒๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอุปทานเป็นเหตุของทุกข์
580821_02_ปกิณกะธรรมอุปทานเป็นเหตุของทุกข์.mp3