วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจถวายวิหารทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจถวายวิหารทานในพระพุทธศาสนา
580801_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจถวายวิหารทานในพระพุทธศาสนา.mp3