วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โอวาทแด่สมณะ(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่สมณะ
580802_03_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่สมณะ.mp3