วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การไม่ประมาทในชีวิตไม่เห็นความสุขใดในโลก(เทศน์ ๒๙ ส.ค. ๕๘)

๒๙ ส.ค. ๕๘-เทศน์การไม่ประมาทในชีวิตไม่เห็นความสุขใดในโลก
580829_02_เทศน์การไม่ประมาทในชีวิตไม่เห็นความสุขใดในโลก.mp3