วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติ(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-เทศน์กตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติ
580812_03_เทศน์กตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติ.mp3