วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผลเกิดจากอารมณ์คิดต้องกระทบจริง(ตอบปัญหาธรรม ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมผลเกิดจากอารมณ์คิดต้องกระทบจริง
580808_06_ตอบปัญหาธรรมผลเกิดจากอารมณ์คิดต้องกระทบจริง.mp3