วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อย่าทำบุญด้วยความอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าทำบุญด้วยความอยาก
580812_07_ปกิณกะธรรมอย่าทำบุญด้วยความอยาก.mp3