วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามทางเฉพาะตน(เทศน์ ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามทางเฉพาะตน
580823_02_เทศน์การปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามทางเฉพาะตน.mp3