วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การตอบแทนคุณบุพการีด้วยการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณบุพการีด้วยการปฏิบัติ
580809_03_ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณบุพการีด้วยการปฏิบัติ.mp3