วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จิตมีสภาพจำ(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๙ ส.ค. ๕๘)

๒๙ ส.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานจิตมีสภาพจำ
580829_05_คุยก่อนกรรมฐานจิตมีสภาพจำ.mp3