วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การฝึกจิตให้มีมรณานุสสติ(เทศน์ ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-เทศน์การฝึกจิตให้มีมรณานุสสติ
580830_02_เทศน์การฝึกจิตให้มีมรณานุสสติ.mp3