วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๗ ส.ค. ๕๘)

๑๗ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล
580817_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล.mp3