วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จิตที่มีความเศร้าหมองจากความโลภโกรธหลงมีทุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-เทศน์จิตที่มีความเศร้าหมองจากความโลภโกรธหลงมีทุคติเป็นที่ไป
580801_02_เทศน์จิตที่มีความเศร้าหมองจากความโลภโกรธหลงมีทุคติเป็นที่ไป.mp3