วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การฝึกมโนยิทธิ(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการฝึกมโนยิทธิ
580815_06_คุยก่อนกรรมฐานการฝึกมโนยิทธิ.mp3