วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พรานหนุ่มกลับใจผู้รักษาสัจจะวาจา(นิทาน ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-นิทานพรานหนุ่มกลับใจผู้รักษาสัจจะวาจา
610630_08_นิทานพรานหนุ่มกลับใจผู้รักษาสัจจะวาจา.mp3

ทำความดีด้วยกำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด
610630_06_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

ไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป(นิทาน ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-นิทานไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป
610630_05_นิทานไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป.mp3

พระเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์
610630_04_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้
610630_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

การพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ(ปกิณกะธรรม ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ
610630_01_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ.mp3

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทำความดีในพระศาสนาด้วยจิตตั้งมั่นในการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๑)

๒๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาด้วยจิตตั้งมั่นในการไม่กลับมาเกิด
610629_04_ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาด้วยจิตตั้งมั่นในการไม่กลับมาเกิด.mp3

ทำความดีด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดร่มหลวง(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๑)

๒๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดร่มหลวง
610629_01_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยณวัดร่มหลวง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒๔ มิ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610624_07_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจทำความดีสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๑)

๒๔ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
610624_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา.mp3

หญิงชราผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยจนบรรลุมรรคผล(นิทาน ๒๔ มิ.ย. ๖๑)

๒๔ มิ.ย. ๖๑-นิทานหญิงชราผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยจนบรรลุมรรคผล
610624_05_นิทานหญิงชราผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยจนบรรลุมรรคผล.mp3

อาราธนายันต์กรมหลวงชุมพรฯ(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๑)

๒๔ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอาราธนายันต์กรมหลวงชุมพรฯ
610624_04_ปกิณกะธรรมอาราธนายันต์กรมหลวงชุมพรฯ.mp3

ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ(เทศน์ ๒๔ มิ.ย. ๖๑)

๒๔ มิ.ย. ๖๑-เทศน์ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ
610624_03_เทศน์ไม่ประมาททำความเพียรในทานศีลภาวนาเพื่อละโลภโกรธหลงให้สิ้นจากใจ.mp3

การให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๑)

๒๔ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด
610624_01_ปกิณกะธรรมการให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๑)

๒๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์
610623_08_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

ผู้มีธรรมของพระพุทธเจ้าครองใจย่อมอยู่เหนือนิสัยและพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๑)

๒๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีธรรมของพระพุทธเจ้าครองใจย่อมอยู่เหนือนิสัยและพ้นทุกข์ได้
610623_07_ปกิณกะธรรมผู้มีธรรมของพระพุทธเจ้าครองใจย่อมอยู่เหนือนิสัยและพ้นทุกข์ได้.mp3

การปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๑)

๒๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ
610623_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3

บารมี ๓๐ ทัศ(เทศน์ ๒๓ มิ.ย. ๖๑)

๒๓ มิ.ย. ๖๑-เทศน์บารมี ๓๐ ทัศ
610623_03_เทศน์บารมี๓๐ทัศ.mp3

กำลังใจบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยชีวิตเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๑)

๒๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยชีวิตเพื่อการไม่กลับมาเกิด
610623_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยชีวิตเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หญิงสาวผู้พอใจในการรักษาพรหมจรรย์(นิทาน ๑๘ มิ.ย. ๖๑)

๑๘ มิ.ย. ๖๑-นิทานหญิงสาวผู้พอใจในการรักษาพรหมจรรย์
610618_03_นิทานหญิงสาวผู้พอใจในการรักษาพรหมจรรย์.mp3

ปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๒ (นิทาน ๑๘ มิ.ย. ๖๑)

๑๘ มิ.ย. ๖๑-นิทานปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๒
610618_02_นิทานปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร๒.mp3

ปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๑ (นิทาน ๑๘ มิ.ย. ๖๑)

๑๘ มิ.ย. ๖๑-นิทานปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๑
610618_01_นิทานปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร๑.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๗ มิ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610617_06_พระเมตตาพร.mp3

การปฏิบัติมโนมยิทธิต้องอาศัยกำลังของพระและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๑)

๑๗ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิต้องอาศัยกำลังของพระและครูบาอาจารย์
610617_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิต้องอาศัยกำลังของพระและครูบาอาจารย์.mp3

แยกจิตจากกายได้ จิตจึงสงบ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๑)

๑๗ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมแยกจิตจากกายได้ จิตจึงสงบ
610617_04_ปกิณกะธรรมแยกจิตจากกายได้จิตจึงสงบ.mp3

ความสุขจากความสงบของจิตที่ปราศจากโลภ โกรธ หลง(เทศน์ ๑๗ มิ.ย. ๖๑)

๑๗ มิ.ย. ๖๑-เทศน์ความสุขจากความสงบของจิตที่ปราศจากโลภ โกรธ หลง
610617_03_เทศน์ความสุขจากความสงบของจิตที่ปราศจากโลภโกรธหลง.mp3

กำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๑)

๑๗ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ
610617_01_ปกิณกะธรรมกำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ.mp3

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
610616_08_ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา.mp3

การหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู
610616_07_ปกิณกะธรรมการหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู.mp3

บุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล(นิทาน ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-นิทานบุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล
610616_06_นิทานบุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล.mp3

ใคร่ครวญให้จิตสงบอาราธนาพระต่อความสุข(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้จิตสงบอาราธนาพระต่อความสุข
610616_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้จิตสงบอาราธนาพระต่อความสุข.mp3

งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
610616_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา.mp3

การปฏิบัติสำคัญที่จิต ดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต(เทศน์ ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-เทศน์การปฏิบัติสำคัญที่จิต ดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต
610616_03_เทศน์การปฏิบัติสำคัญที่จิตดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต.mp3

บวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น
610616_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น.mp3

ละความชั่วและไม่ตามนึกถึงความชั่วที่เคยทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความชั่วและไม่ตามนึกถึงความชั่วที่เคยทำมา
610616_01_ปกิณกะธรรมละความชั่วและไม่ตามนึกถึงความชั่วที่เคยทำมา.mp3

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก(นิทาน ๑๑ มิ.ย. ๖๑)

๑๑ มิ.ย. ๖๑-นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก
610611_02_นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก.mp3

ชายผู้ทรงอภิญญากับหมาผู้มีปัญญา(นิทาน ๑๑ มิ.ย. ๖๑)

๑๑ มิ.ย. ๖๑-นิทานชายผู้ทรงอภิญญากับหมาผู้มีปัญญา
610611_01_นิทานชายผู้ทรงอภิญญากับหมาผู้มีปัญญา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๐ มิ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร

ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องละโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๑)

๑๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องละโลกธรรม

กำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๑)

๑๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย

หล่อพระบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๑)

๑๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหล่อพระบูชาคุณครูบาอาจารย์

เหตุแห่งทุกข์(เทศน์ ๑๐ มิ.ย. ๖๑)

๑๐ มิ.ย. ๖๑-เทศน์เหตุแห่งทุกข์
610610_03_เทศน์เหตุแห่งทุกข์.mp3

โทษของการละเมิดศีลกรรมบถ(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๑)

๑๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมโทษของการละเมิดศีลกรรมบถ

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ

งานสาธารณประโยชน์สร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์สร้างกำลังใจ

ใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค

ทำความดีในพระศาสนาปรารถนาพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาปรารถนาพระนิพพาน

การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี(เทศน์ ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-เทศน์การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี

พระเมตตาข้าวมงคล(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาข้าวมงคล

การตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓ มิ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610603_08_พระเมตตาพร.mp3

ทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจ ไม่ติดในความดี(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๑)

๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจ ไม่ติดในความดี
610603_07_ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจไม่ติดในความดี.mp3

สมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๑)

๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง
610603_05_ปกิณกะธรรมสมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง.mp3

ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง(เทศน์ ๓ มิ.ย. ๖๑)

๓ มิ.ย. ๖๑-เทศน์ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง
610603_03_เทศน์ทานมัยศีลมัยภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภโกรธหลง.mp3

ใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๑)

๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข
610603_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ไม่ติดสุข.mp3

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ
610602_07_ปกิณกะธรรมปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ.mp3

สังขารเป็นของไม่เที่ยง(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสังขารเป็นของไม่เที่ยง
610602_06_ปกิณกะธรรมสังขารเป็นของไม่เที่ยง.mp3

จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมจิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
610602_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล.mp3

อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
610602_04_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า.mp3

การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง(เทศน์ ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-เทศน์การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
610602_03_เทศน์การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภโกรธหลง.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610602_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
610602_01_ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม.mp3