วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๑)

๑๗ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ
610617_01_ปกิณกะธรรมกำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ.mp3