วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค