วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติสำคัญที่จิต ดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต(เทศน์ ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-เทศน์การปฏิบัติสำคัญที่จิต ดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต
610616_03_เทศน์การปฏิบัติสำคัญที่จิตดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต.mp3