วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทำความดีด้วยกำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด
610630_06_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3