วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ(ปกิณกะธรรม ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ
610630_01_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ.mp3