วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๖๑)

๑ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์
610601_01_ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์.mp3