วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ความสุขจากความสงบของจิตที่ปราศจากโลภ โกรธ หลง(เทศน์ ๑๗ มิ.ย. ๖๑)

๑๗ มิ.ย. ๖๑-เทศน์ความสุขจากความสงบของจิตที่ปราศจากโลภ โกรธ หลง
610617_03_เทศน์ความสุขจากความสงบของจิตที่ปราศจากโลภโกรธหลง.mp3