วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
610602_01_ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม.mp3