วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
610616_08_ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา.mp3