วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญให้จิตสงบอาราธนาพระต่อความสุข(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้จิตสงบอาราธนาพระต่อความสุข
610616_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้จิตสงบอาราธนาพระต่อความสุข.mp3