วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สังขารเป็นของไม่เที่ยง(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสังขารเป็นของไม่เที่ยง
610602_06_ปกิณกะธรรมสังขารเป็นของไม่เที่ยง.mp3