วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๑)

๒๓ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ
610623_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3